Rekonstrukcija hotela Park Makarska faza II

Rekonstrukcija hotela Park Makarska faza II


Naziv projekta: 

Rekonstrukcija PARK HOTEL Makarska – FAZA II

 

Kratki opis projekta:

Dana 24.07.2017. godine Park hotel d.o.o.potpisalo je s Ministarstvom poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Rekonstrukcija PARK HOTEL Makarska-FAZA II“ , referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.04.0041.  Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

Ovo predstavlja drugu fazu projekta rekonstrukcije hotela „Park“, koja je započela 2016. godine i koja je također sufinancirana iz EU fondova.

Predmet ovog projekta za koji je dobivena potpora sufinanciranja je rekonstrukcija postojećeg objekta koja obuhvaća:

- izgradnju dodatnih smještajnih jedinica – soba u cilju jačanja profitabilnosti poslovanja 

- modernizacija wellnes centra u cilju stvaranja dodatne ponude za razvoj wellnes turizma  a koja  će izravno pridonijeti i kvaliteti kongresne ponude  

- uređenje nadsteršnice ulaznog hola i salona aperitiv bara

- zamjena postojeće neučinkovite rasvjete kvalitetnim i energetski učinkovitim LED lampama 

 

Cilj projekta:

Projekt povećavanja kapaciteta za 8 soba (smještajnih jednica), preduvjet je za pružanje dodatnih usluga. Realizacijom projekta očekuje se pružanje wellnes usluga u doba izvan turističke sezone u ljetnim mjesecima i poboljšanje kvalitete kongresne ponude, a samim time, ostvarenje produžetka turističke sezone i bolje financijske učinke poslovanja, te poboljšanje vanpansionske ponude hotela kroz dodatnu uslugu posluživanja hrane i pića gostima koji nisu nužno gosti hotela.

Zamjena postojeće rasvjete ima za cilj očuvanje okoliša i ublažavanje klimatskih promjena te u konačnici smanjenje troškova.

 

Očekivani rezultati predmetnog ulaganja su:

- povećanje broja zaposlenih za ukupno 18 osoba u razdoblju 2016-2020 godina, (izravan rezultat ovog projekta je 6 novozaposlenih osoba)

- povećanje smještajnih kapaciteta za novih 8 smještajnih jednica visoke kategorizacije 4*

- pružanje dodatnih usluga kroz modernizaciju wellnes centra a koja će izravno pridonijeti i kvaliteti kongresne ponude

- povećanje broja dolazaka i noćenja i povezani bolji financijski rezultati u poslovanju (veći ino priljev i veći broj dolazaka inozemnih gostiju)

- produžetak turističke sezone, sa sadašnjih 6 mjeseci poslovanja dobre popunjenosti na ciljano 11 mjeseci dobre popunjenosti (preko 60% kapaciteta u ukupnom 9-mjesečnom razdoblju)

- pozitivni efekti na lokalni i državni proračun

- pozitivni efekt na razvoj druge turističke ponude u okruženju

 

Ukupna vrijednost projeka:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.074.443,75 HRK, od čega je iz EU fondova sufinanciran iznos od: 2.497.497,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta:

studeni 2017. godine – travanj  2019. godine

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivana Pavlinović (ivana@parkhotel.hr)

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020

htz