Informacije o projektu sufinanciranom iz EU

Rekonstrukcija PARK HOTEL Makarska - novi kapaciteti i usluge


Naziv projekta: 

Rekonstrukcija PARK HOTEL Makarska - novi kapaciteti i usluge

 

Kratki opis projekta:

Dana 17.08.2016. godine Park hotel d.o.o.potpisalo je s Ministarstvom poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Rekonstrukcija PARK HOTEL Makarska-novi kapaciteti i usluge“ , referentna oznaka ugovora KK.03.02.1.04.0010. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

Predmet ovog projekta za koji je dobivena potpora sufinanciranja je rekonstrukcija postojećeg objekta koja obuhvaća:

- izgradnju dodatnih smještajnih jedinica – soba u cilju jačanja profitabilnosti poslovanja i povezanog

- stvaranja dodatnih infrastukturnih pretpostavki za razvoj kongresnog turizma – dodatne usluge

 

Cilj projekta:

Projekt povećavanja kapaciteta za 16 soba (smještajnih jednica), preduvjet je za pružanje dodatnih usluga – aktiviranje do sada neiskorištenih kapaciteta za uslugu kongresnog turizma. Sukladno, realizacijom projekta očekuje se pružanje usluga kongresnog turizma u doba izvan turističke sezone u ljetnim mjesecima, i samim time, ostvarenje produžetka turističke sezone i bolje financijske učinke poslovanja.

 

Očekivani rezultati predmetnog ulaganja su:

- povećanje broja zaposlenih za ukupno 12 osoba u razdoblju 2016-2020 godina,

- povećanje smještajnih kapaciteta za novih 16 smještajnih jednica visoke kategorizacije 4*,

- pružanje dodatnih usluga – usluge kongresnog turizma,

- povećanje broja dolazaka i noćenja i povezani bolji financijski rezultati u poslovanju (veći ino priljev i veći broj dolazaka inozemnih gostiju)

- produžetak turističke sezone, sa sadašnjih 6 mjeseci poslovanja dobre popunjenosti na ciljano 10 mjeseci dobre popunjenosti (preko 60% kapaciteta u ukupnom 9-mjesečnom razdoblju)

- pozitivni efekti na lokalni i državni proračun,

- pozitivni efekt na razvoj druge turističke ponude u okruženju.

 

Ukupna vrijednost projeka:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.323.967,20 HRK, od čega je iz EU fondova sufinanciran iznos od: 3.336.003,19 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta:

veljača 2016. godine - veljača 2017. godine

 

Kontakt osoba za više informacija:

Ivana Pavlinović (ivana@parkhotel.hr)

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020

htz